5 jaar Yesplan – interview Johan & Andy

2Rivers is opgericht door Vooruit en Inceptive. De Vooruit, dat behoeft geen uitleg. Maar Inceptive: wat is dat precies?

Johan: Inceptive is opgericht om voor Vooruit planningssoftware te maken door drie mensen die toen aan de Universiteit werkten en gespecialiseerd waren in software. We kenden elkaar al goed en hadden zin om samen iets te beginnen, en software maken voor de Vooruit was de concrete aanleiding. Dat was ons eerste project.

Ik heb jullie al horen vertellen dat jullie, toen jullie de opdracht van Vooruit voor het eerst zagen, dachten “makkie, laten we dat snel even doen om wat bij te verdienen”.

Andy: In de eerste gesprekken dachten we dat de Vooruit een soort van veredelde Google Calendar nodig had. Naar gelang de gesprekken vorderden merkten we echter dat daar toch wel wat meer bij kwam kijken. Je merkt dan dat er heel veel dingen achter de schermen gebeuren bij evenementenplanning waar je als leek niets van af weet, zoals bijvoorbeeld personeelsplanning, kostenanalyses, beheer van resources, …

Johan: Toen we effectief met het project van start gingen wisten we natuurlijk wel wat het met zich mee zou brengen, maar tussen het eerste contact en de effectieve start van de overeenkomst is onze perceptie wel gegroeid van “makkie” naar “dat gaat ons wel wat tijd kosten”.

Wat waren 5 jaar geleden de grootste uitdagingen?

Andy: Toen we begonnen met 2Rivers was het een grote uitdaging om uit te zoeken hoe iets dat voor Vooruit gemaakt werd, en daar volledig op toegespitst werd, meer in het algemeen toegepast kon worden.

Wat was “on the road” het meest onverwachtse dat gebeurd is?

Andy: Yesplan is geëvolueerd van een planningssysteem dat door de planners zou worden gebruikt naar een soort van centrale databank. Iedereen zet er alle mogelijke informatie over hun werking in, om zo makkelijker data uit te wisselen en samen te werken. Dat is toch wel anders dan we initieel hadden gedacht.

Welke klant heeft je tot op vandaag het meest verrast door de manier waarop hij Yesplan inzet en hoe dan?

Johan: Er is niet één specifieke klant, maar er zijn wel een aantal klanten die zelf hun plan hebben getrokken met de mogelijkheden van het systeem. Zonder dat wij hun hebben moeten vertellen hoe ze zaken konden of moesten gaan doen, zijn ze zelf hun installatie gaan inrichten. Dan zie je dat organisaties echt creatief aan de slag gaan met de mogelijkheden van het systeem. Yesplan is heel dynamisch dus je kan er heel veel mee.

Andy: Zoals Vooruit die een Google Docs integratie heeft gebouwd.

Johan: En zo zijn er een aantal voorbeelden, zoals ook Maas Theater en Dans, dat Yesplan gekoppeld heeft aan hun verwarming . Maar ook bijvoobeeld Theater aan het Spui, De Werf, C-Mine, … zij zijn zelf in de mogelijkheden van Yesplan gedoken en hebben daardoor zelf nieuwe opportuniteiten voor hun manier van werken gezien. Dat is wel heel verrassend.

Welke uitdagingen liggen er nog in het verschiet? Met welke trends dient Yesplan als product rekening te houden?

Johan: Dé trend die voor ons van belang is, is het meer en beter visualiseren van de informatie in Yesplan, bijvoorbeeld in rapporten, om die beschikbaar te stellen en te houden. En dat dan ook op alle mogelijke devices.

Andy: inderdaad, het ontsluiten van data is een belangrijke uitdaging. In rapportering, maar ook via integraties die mensen zelf willen kunnen bouwen.

Hoe kan je ervoor zorgen dat Yesplan technologisch gezien innovatief blijft? Hoe kan je voor blijven op nieuwe spelers die iets from scratch kunnen opbouwen vanuit een innovatieve invalshoek, zoals jullie 5 jaar geleden deden?

Johan: Onze policy is om continu te innoveren en niets als af te beschouwen dus. Eigenlijk is Yesplan een levend systeem en maken we altijd nieuwe dingen. Daarvoor gebruiken we dan ook stelselmatig nieuwe technologie. De boomweergave is daar een voorbeeld van, de nieuwe rapportering zal daar ook een voorbeeld van zijn. En zo pakken we telkens stukjes aan. Dat is het voordeel van een SaaS-product met regelmatige updates ten opzichte van een pakket dat je één keer aankoopt: het systeem blijft up-to-date. Bij elke release zijn er een aantal zichtbare zaken voor klanten, maar zijn er nog veel meer zaken die onderhuids veranderd zijn zodat wij er verder mee kunnen, en zodat we geen product hebben dat veroudert.

Andy: Vooruitstrevend blijven heeft voor een deel te maken met de technologie die je gebruikt, maar bovendien ook met het feit dat we al die domeinkennis nu bezitten. Iemand die from scratch wil beginnen, moet al die kennis verzamelen van wat het product moet kunnen. Daarom is onze insteek steeds om dingen te maken die mensen echt willen gebruiken.

devteam arts venue management ERP team

Waar wil je dat Yesplan over 5 jaar van nu staat?

Johan: Wereldwijd hé (lacht). Nee, het zou fijn zijn mocht Yesplan binnen 5 jaar een grotere geografische markt en een internationaal ontwikkelingsteam hebben.

Andy: Akkoord. Daarnaast hoop ik ook dat we tegen dan naar een product evolueren dat zichzelf meer kan uitwijzen. Bijvoorbeeld aan de hand van interactieve documentatie, wizards, … Daardoor zou het voor organisaties makkelijker worden om bepaalde zaken zelf te configureren.

Wat is de beste Yesplan-anekdote?

Andy: Op 1 april 2011 had Google een bericht uitgestuurd dat er vanaf toen met twee muizen in Google Chrome kon worden gewerkt. Iemand had die mail hier intern rondgestuurd met daarbij als opmerking “binnenkort dus ook in Yesplan”. Toen zijn er daar toch enkele mensen ingetrapt. In die mate zelfs dat een niet nader genoemde CEO 😉 dit probeerde te verkopen als een feature die eraan zat te komen in Yesplan dankzij Google…

Johan: Een ander verhaal is dat van de aanschaf van de Nespresso koffiemachine. Daar zijn twee gewone koffiemachines, eindeloze discussies en lange pro- en conlijstjes aan vooraf gegaan. Tot ik op een dag gewoon beslist heb de machine te gaan kopen. Ik denk dat de aankoop van de koffiemachine de zwaarste technische beslissing is die we bij Yesplan hebben moeten nemen…